WORK > Thirty One

Silo Ten
Silo Ten
Archival Pigment Print
20"x20"
1995